Sprawa znak ZM.NZP.16/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„ Zaproszenia   do składania ofert na wykonanie do 93 operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa.”