Sprawa znak ZM.NZP.195/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:  wykonanie usługi polegającej na wynajmie wraz z serwisem urządzenia kopertującego na okres 36 miesięcy.