Sprawa znak ZM.NZP.202/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:  „świadczenie w imieniu i na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa usług dochodzenia należności, polegających na dokonywaniu czynności polegających na bezpośrednich wizytach terenowych u Dłużników.