Sprawa znak ZM.NZP.212/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:  „Prowadzenie w roku 2019 stałej konserwacji i serwisu systemów ochrony technicznej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie