Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP. 221-01/12 na:

Przedmiot zamówienia :

SUKCESYWNE WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NA TERENIE M.ST.WARSZAWY

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 13.04.2012r., godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301