Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-01/14

Przedmiot zamówienia :

Zakup   w 2014r. energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla potrzeb punków poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach Skarbu Państwa, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy