Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP. 221-02/13 na:

Przedmiot zamówienia :

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 24.01.2013r., do godz 09:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305