Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zakup w 2014 r. energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach Skarbu Państwa, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy.

Załączniki: