Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP. 221-04/12 na:

Przedmiot zamówienia :

Wykonanie usługi polegającej na koszeniu trawy wraz z jej wywozem na terenach niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 06.06.2012r., godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301