Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-04/14 na:

Przedmiot zamówienia :

WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ NA NIERUCHOMOŚCIACH SKARBU PAŃSTWA ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD MIENIA SKARBU PAŃSTWA W WARSZAWIE

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 30.05.2014 r., do godz. 12:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. nr 307