Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP. 221-05/13 na:

Przedmiot zamówienia :

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i artykułów biurowych.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 15.02.2013r., do godz 09:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305

UWAGA: Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 20.02.2013 do godz. 9:00