Sprawa znak ZM.NZP.221-05/18

„Utrzymanie zielenie na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa”