Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP. 221-07/12 na:

Przedmiot zamówienia :

ADAPTACJA POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO NA WĘZEŁ CIEPLNY WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM I CIEPLNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 128 W WARSZAWIE.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 28.09.2012r., godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305