Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP.ZAD.221-01/12 na:

Przedmiot zamówienia :

Zakup i dostawa 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert w wersji elektronicznej na adres  lub papierowej , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301

do dnia: 20.08.2012r., godz 12.00