Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-06/13 na:

Przedmiot zamówienia :

SUKCESYWNE WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NA TERENIE M.ST.WARSZAWY

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 25.03.2013r., do godz 12:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305