Sprawa znak ZM.NZP.221-06/18

„Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w  Warszawie w branży ogólnobudowlanej na rok 2018/2019.”