Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP. 221-09/12 na:

Przedmiot zamówienia :

WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI

I ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI SKARBU PAŃSTWA ORAZ RZUTÓW

KONDYGNACJI PODZIEMNYCH W WARSZAWIE.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 08.10.2012r., godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305