Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-07/13 na:

Przedmiot zamówienia :

REMONT BALKONÓW I LOGII W BUDYNKU MIESZKALNYM, WIELORODZINNYM PRZY UL. CIUPAGI 2 BLOK I W WARSZAWIE

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 16.09.2013 r., do godz. 12:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. nr 307