Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-09/13 na:

Przedmiot zamówienia :

JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA ZARZĄDU MIENIA SKARBU PAŃSTWA W WARSZAWIE PL. STARYNKIEWICZA 7/9

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 10.12.2013 r., do godz. 12:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. nr 307