SPRAWA ZM.NZP.221-09/16

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości wewnętrznej i zewnętrznej na Nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie.