Sprawa znak ZM.NZP.221-09/18

„Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zewnętrznego remontu budynków”:

– Część I

  1. Nowy Świat 15/17 w Warszawie,
  2. Nowy Świat 58 w Warszawie,

– Część II

Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie,

– Część III

  1. Ludna 4 w Warszawie”.

– Część IV

  1. Czerniakowska 128 w Warszawie,