Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP. 221-10/12 na:

Przedmiot zamówienia :

REMONT DACHU NA BUDYNKU WIELORODZINNYM

PRZY UL. KOMANDOSÓW 23 w Warszawie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 18.10.2012r., godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305