SPRAWA ZM.NZP.221-10/16

Wykonywanie usług naprawczych oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwany dalej ZMSP w zakresie instalacji sanitarnych: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji, centralnego ogrzewania i gazowej w Warszawie .