Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-14/13

Przedmiot zamówienia :

Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-11/13 na:

Przedmiot zamówienia :

USŁUGI NAPRAWCZE ORAZ USUWANIE USZKODZEŃ I AWARII W BUDYNKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SKARBU PAŃSTWA, ZARZADZANYCH PRZEZ ZARZĄD MIENIA SKARBU PAŃSTWA w WARSZAWIE w ZAKRESIE BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 20.12.2013 r., do godz. 12:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. nr 307