SPRAWA ZM.NZP.221-11/16

Świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach Skarbu Państwa, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy.