Sprawa znak ZM.NZP.221-2/17

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu zieleni na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.