Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-14/13

Przedmiot zamówienia :

Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-12/13 na:

Przedmiot zamówienia :

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA, I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW, ODBIORU KORESPONDENCJI Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO POCZTOWE NA RZECZ ZARZĄDU MIENIA SKARBU PAŃSTWA W WARSZAWIE.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 24.12.2013 r., do godz. 10:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. nr 307