Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-14/13

Przedmiot zamówienia :

AKUP W 2014r. ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO DLA POTRZEB PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH SKARBU PAŃSTWA, ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD MIENIA SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE M.ST. WARSZAWY

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 24.12.2013 r., do godz. 12:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. nr 307