WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ NA NIERUCHOMOŚCIACH SKARBU PAŃSTWA ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD MIENIA SKARBU PAŃSTWA W WARSZAWIE.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.12.2014 r. , godzina 10:00
Miejsce: Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. nr 307.

Przedłużony termin składania ofert:

18.12.2014 r. , godzina: 10:30
Miejsce: Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. nr 307.