SPRAWA ZM.NZP.221-13/16

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych nierejestrowanych, przesyłek rejestrowanych, paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, potwierdzeń odbioru przesyłek poleconych  w rozumieniu przepisów ustawy Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia winno odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113  z późn. zm.) w tym spełniających wymogi związane z oddaniem przesyłki wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.101 z późn. zm.) jak również Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).