Sprawa nr ZM.NZP.221-13/18

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki  zgodnie  z  art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)Remont instalacji elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludnej 4 i ul. Klarysewskiej 57 w Warszawie.