Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP. 221-13/12 na:

Przedmiot zamówienia :

USŁUGI NAPRAWCZE ORAZ USUWANIE USZKODZEŃ I AWARII W BUDYNKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ

W ZASOBACH SKARBU PAŃSTWA W ZAKRESIE BRANśY SANITARNEJ w Warszawie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 17.12.2012r., godz 11.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305