Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP. 221-14/12 na:

Przedmiot zamówienia :

Ochrona budynku Skarbu Państwa przy ul. Marszałkowskiej 3/5  w Warszawie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 17.12.2012r., godz 14.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305