Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-14/13

Przedmiot zamówienia :

Informacja o zamiarze zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług prawniczych, polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego.