Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, odbioru korespondencji
z siedziby Zamawiającego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe w roku 2015 na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie.

Termin składania ofert:

16.12.2014 r. , godzina 12:00
Miejsce: Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. nr 307.

Przedłużony termin składania ofert:

18.12.2014 r. , godzina: 12:00
Miejsce: Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. nr 307.