Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP. 221-16/12 na:

Przedmiot zamówienia :

Wywóz odpadów komunalno-bytowych

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 18.12.2012r., do godz 11:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305