Sprawa znak ZM.NZP.221-16/17

Ogłoszenie o zamówieniu – inwentaryzacja budowlana budynku Świętokrzyska 14