Sprawa nr ZM.NZP.221-16/18

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

Kompleksowy remont lokali mieszkalnych (15 pustostanów) zlokalizowanych  na terenie m. st. Warszawy ”