PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYKONANIA KOTŁOWNI GAZOWEJ, DOPOSAŻENIE W INSTALACJĘ CIEPŁEJ WODY WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ZIMNEJ WODY I KANALIZACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 100 W WARSZAWIE.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

09.09.2015 r. godz: 12:00

Warszawa, pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. 307