Usługa pielęgnacji, wycinki, sadzenia drzew i krzewów na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz zakładanie i renowacja trawników.