Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach znajdujących się  w zasobach Skarbu Państwa zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa W zakresie: INSTALACJI SANITARNYCH, WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, KANALIZACJI, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZOWEj w Warszawie