Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości wewnętrznej i zewnętrznej na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie.
Termin składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
16.11.2015, godzina 10:00
Warszawa, pl. Starynkiewicza 7/9, IIIp. pok 307.