Sprawa znak ZM.NZP.221-06/17

Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia są usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w  Warszawie w zakresie branży sanitarnej.