Sprawa znak ZM.NZP.221-7/17

Przetarg nieograniczony „dotyczy wykonywania usług polegających na utrzymaniu porządku i czystości wewnętrznej i zewnętrznej na nieruchomościach Skarbu Państwa zabudowanych  i niezabudowanych oraz wykonania usługi związanej z koszeniem trawy wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa .”