Sprawa znak ZM.NZP.221-8/17

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na

świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach Skarbu Państwa, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy