Sprawa znak ZM.NZP.221-9/17

Kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu państwa na terenie m.st. Warszawy w zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmująca sprzedaż i przesył ciepła, wymienionych w załączeniu nr 1 i 1a do umowy.