Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP. 341-01/11 na:

Przedmiot zamówienia :

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ OC ZARZĄDU MIENIA SKARBU PAŃSTWA

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 21.02.2011, godz 11.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja: