Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP. 341-05/11 na:

Przedmiot zamówienia : Pielęgnacja, wycinka i nasadzenie drzew na terenie zarządzanym przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 15.11.2011r., godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja.