Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP. 341-06/11 na:

Przedmiot zamówienia : SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I TERENU ZEWNĘTRZNEGO w Warszawie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 23.11.2011r., godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja