UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do 09.12.2011 godz 12.00

Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP. 341-07/11 na:

Przedmiot zamówienia : Przedmiotem  jest wywóz odpadów komunalno – bytowych z typowych pojemników przystosowanych do selektywnej segregacji w/w odpadów, wywóz nieczystości płynnych znajdujących się na terenie zarządzanym przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa, oraz wywóz gabarytów zgromadzonych przy altankach śmietnikowych, z wyłączeniem takich odpadów jak: odpady poremontowe, poprodukcyjne, gałęzie itp.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 30.11.2011r., godz 13.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301